Funicolare della Mendola dentro

Südtirol Guest Pass

Vacanzes tl Südtirol: Furné ncantëur per ziteies y cuntredes cun na cherta de viac sëula

Truep eserzizies rezetifs tl Südtirol ti mët a despusion a si ghesć l Südtirol Guest Pass. Cun chësta cherta possa duc i mesuns dl trasport publich tla provinzia de Bulsan unì nuzei a na maniera saurida y flessibla y oradechël possel n pert monce unì nuzà d’autra ufiertes.

La chertes Südtirol Guest Pass ne vel nia per viages cun la ferates a destanza longia (p.ej. la ferates-EC, Railjet, Frecciargento, Italo), per tò pea la roda o n tier.

Tò pea la rodaCherta per n di per viages cun la roda

N valguna variantes dl Südtirol Guest Pass dà nce la puscibiltà de vijité debant na lingia de museums y culezions y / o de se nuzé de ufiertes mplù tl raion de vacanza. Nfurmazions plu prezises dà i eserzizies rezetifs o i ufizies per l turism.

Sun la pert dovia dl Südtirol Guest Pass iel da scrì su l inuem y l tëmp de permanënza, i servijes possa unì nuzei ntan l tëmp de permanënza de vacanza.

L Südtirol Guest Pass ie da cunvalidé dan uni viac pra i njins de cunvalidazion brums tla curieres o tla stazions cun n check-in scëmpl:

  • L Südtirol Guest Pass cun la striscia magnetica ie da mëter ite da lassù ju tl njin de cunvalidazion.
  • Chertes Contactless ie da tenì permez al sensor di njins de cunvalidazion.

Nsci vëniel fat la cunvalidazion y la cherta de viac ie vel.

Tò pea la roda
Te tòles pea la roda? Chësc ie da abadé.
Mo d'autra nfurmazions
Pucajia y d’autra roba
Cufri, tasces, schi y tieres de stof: (belau) dut possa furné pea.
Mo d'autra nfurmazions

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.