Turisti in stazione

museumobil Card

Se goder la cuntreda, viver la storia y la cultura

La museumobil Card cunlieia doi ufiertes: la ie na cherta de viac per duc i mesuns de trasport publics tla provinzia, per la ferates regiuneles y regiunels-express nce nchin Trënt y per i viages cun l PostAuto Schweiz danter Mals y Müstair. Sön la linia dl bus 273 Mals-Landeck vel la museumobilcard cina ala fermada Pfunds/Kajetansbrücke. Tl medemo mumënt iela nce na cherta de ntreda per respetivamënter una na vijita te n museum te n 90 museums, mostres y culezions tl Südtirol. La museumobil Card ie da giapé per 3 o 7 dis ndolauter. Mutons / Mutans danter 6 y 13 ani giapa la museumobil Card coche cherta junior a n priesc arbassà.

La museumobil Card per viages cun la ferates a destanza longia (p. ej. ferates EC, Railjet, Frecciargento, Italo) coche nce per vel linia de curieres turistiches ne vel nia. 

La museumobil Card ie da giapé

La museumobil Card ie na cherta de viac contactless persunela y nia trasferibla. La ie da cunvalidé dan uni viac pra i automac de cunvalidazion brums tla curieres y tla stazions. L tleca tenì la cherta contactless permez al sensor.

Sun la pert dovia dla cherta contactless iel, dan che n l’adrova per l prim iede, da scrì l inuem y la data de validità (3 o 7 dis de calënder dala prima cunvalidazion).

Per la vijita di museums o dla mostres ie la museumobil Card da mustré dan la ntreda.

Priejes

  Persones adultes Junior (da 6 a 13 ani)
museumobil Card 3 dis 55,00 Euro 27,50 Euro
museumobil Card 7 dis 65,00 Euro 32,50 Euro
Tò pea la roda
Te tòles pea la roda? Chësc ie da abadé.
Mo d'autra nfurmazions
Ce senificat à pa i simbui pra la cunvalidazion?
Tlo la sëuraududa cun i tlarimënc cun paroles y imajes
Mo d'autra nfurmazions

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.